WITAMY NA STRONIE FIRMY

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AUTO-LAK-GAS Spółka z.o.o
Oferujemy również montaż kuchni gazowych


MONTAŻ KUCHNI GAZOWYCH Informacje ogólne Zajmujemy się montażem kuchni gazowych ,posiadamy wymagane uprawnienia w zakresie urządzeń i sieci gazowych na stanowisku eksploatacji oraz dozoru Kuchenki gazowe należą do urządzeń gazowych typu A, czyli pobierających powietrze do spalania bezpośrednio z pomieszczenia i odprowadzające do niego spaliny. Zgodnie z polskimi przepisami kuchenki gazowe o mocy do 11 kW można montować w pomieszczeniach o minimalnej objętości 20 m3, posiadające co najmniej jedno otwierane okno i kratkę wentylacyjną.
- Kratka wentylacyjna powinna być usytuowana nie więcej niż 150 mm licząc od sufitu do górnej powierzchni otworów. Powierzchnia kratki lub kratek powinna wynosić ≥144 cm2.
- Odciągi miejscowe z kuchenek gazowych (okapy) powinny być zamontowane na minimalnej wysokości nad kuchenką rzędu 650mm (niektórzy producenci zalecają większą wartość 750mm, z uwagi na wygodę korzystania z okapu). Długość przewodu spalinowego od okapu do wlotu do kanału nie powinna przekraczać 2m.
- Minimalna odległość kuchenek od okien wynosi 0,5m. Przepis ten chroni przed przypadkowym zgaszeniem płomienia przez podmuch z otwartego okna, lub w wyniku przewrócenia garnka na kuchni przez skrzydło okienne.
- Nie zaleca się instalować nad kuchniami gazowymi szafek wiszących z uwago=i na niekorzystny wpływ temperatury i zakłócony przepływ spalin. Minimalna odległość w pionie powinna tuta wynosić co najmniej 1,0m.. Odległości od szafek dolnych przy kuchniach wolnostojących powinny wynosić minimum 20 mm.
- Na podejściu do kuchenek gazowych należy instalować zawór gazowy w odległości nie większej niż 1,0m od kuchenki i na wysokości nie mniejszej niż 0,7m od podłogi.
- Średnica podejścia gazowego pod kuchenkę gazową powinna wynosić 1/2". Przyłącze gazowe od zaworu do kuchenki może być wykonane przewodem elastycznym.
Najwięksi szefowie kuchni cenią gotowanie na gazie. W prywatnych domach ten sposób gotowania jest równie często wybierany. Konieczne jest wówczas doprowadzenie instalacji gazowej. W miejscu, gdzie doprowadzona jest sieć gazowa mamy możliwość korzystania z gazu ziemnego. W pozostałych przypadkach konieczne jest używanie gazu butlowego typu propan-butan. Trzeba przy tym pamiętać, iż gaz jest produktem wybuchowym i jego użytkowanie powinno być ukierunkowane na przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Montaż powinien być przeprowadzony przez osobę posiadającą do tego kwalifikacje oraz w warunkach odłączonego dopływu prądu elektrycznego.Montaż kuchni gazowej przez osobę nie posiadająca uprawnień w zakresie : Urządzeń ,instalacji oraz sieci gazowych w zakresie eksploatacji oraz dozoru skutkuje UTRATĄ GWARANCJI NA KUCHNIĘ GAZOWĄ. Do instalacji należy używać jedynie specjalnie do tego celu przygotowanych materiałów i zawsze przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji danego urządzenia. W domowej instalacji gazowej wykorzystuje się gaz E, czyli gaz wysokometanowy dawniej oznaczany jako GZ50, Ls - (dawna nazwa GZ-35) gaz ziemny zaazotowany, Lw (dawna nazwa GZ-41.5) - gaz ziemny wysokometanowy oraz P (propan), B/P (propan-butan). Przy zakupie płyty gazowej warto również od razu pomyśleć o doborze węża. W tym celu konieczne jest zmierzenie potrzebnej długości, która równa jest odległości od instalacji do króćca przy płycie.
Kuchenki gazowe posiadają dwa rodzaje elementów przyłączeniowych do instalacji gazowych - kuchenki z króćcem prostym wymagają przyłącza PBR z końcówką kolankową, a z króćcem kolanowym przyłącza PBR z końcówką prostą. W przypadku kuchni z piekarnikiem warto zastosować przyłącze PBR z końcówką długą
Decydując się na użytkowanie instalacji gazowej koniecznie musimy zadbać o sprawnie działającą wentylację, która uchroni nas w razie wycieku gazu przed wybuchem lub pożarem. Trzeba również zapewnić cyrkulację powietrza wokół urządzenia. Aby zapewnić maksymalną stabilność płomienia i zmniejszyć zużycie gazu należy upewnić się, że dno naczyń nie wystają poza krawędź urządzenia (powinny być umieszczone centralnie nad palnikiem). Instalacja gazowa w kuchni opiera się na sieci rur, najczęściej miedzianych, stalowych bez szwu lub przewodowych ze szwem, które doprowadzają gaz do kuchenki lub z butli umieszczanej w niedalekim sąsiedztwie płyty grzewczej, z której jest czerpany gaz. Warto również pamiętać, że przepisy jednoznacznie zabraniają łączenia obu typów instalacji gazowej w jednym budynku. W ramach jednego lokalu można użytkowac maksymalnie 2 butle propan-butan po 11 kg każda.
W celu sprawdzenia szczelności podłączenia nigdy nie wolno używać otwartego ognia. Zaleca się wykonanie roztworu wody z mydłem i taką mieszanką można ocenić jakość wykonanych połączeń. Wystarczy w miejscu podłączenia przyłożyć zamoczony palec i obserwować, czy nie powstają bąble, które dowodzą ulatnianiu się gazu.
W przypadku butli z gazem płynnym (butli gazowej) należy zastosować regulator ciśnienia zgodny z obowiązującymi normami Butle należy instalować w pozycji pionowej, zabezpieczając przed uderzeniem, czy przewróceniem Butle powinny znaleźć się w odległości co najmniej 1 m od urządzeń powodujących iskrzenie Połączenie butli z kuchenką powinno być wykonane na bazie elastycznego węża o długości nie przekraczającej 3 metry, wytrzymałości na ciśnienie co najmniej 300 kPa, odpornego na działanie składników gazu płynnego i uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę do 60oC Temperatura pomieszczeń, w których instaluje się butle nie może przekroczyć 35oC
Badanie szczelności instalacji gazowej należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz w roku Sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych powinno być wykonane co najmniej raz w roku Przeróbek w instalacji gazowej może dokonać jedynie osoba posiadająca do tego kwalifikacje W kuchni z instalacją gazową warto zamontować nawiewniki okienne.


Zajmujemy sie tez drobnymi naprawami samochodowymi oraz diagnostyka samochodowa Po szczegóły naszej oferty zapraszamy do działu